2. Senjski interdisciplinarni simpozij

2. Senjski interdisciplinarni simpozij

Dragi Novače!

Vjenceslav Novak u 2019. godini u Senju

U 2019. godini suvremeni pristup i aktualiziranje posebno zaslužuje Vjenceslav Novak jer se obilježava 160 godina od njegova rođenja.

Cilj je 2. Senjskog interdisciplinarnog simpozija aktualizacija, popularizacija i valorizacija Novakova značaja u Senju i izvan njega.


Simpozij je podijeljen u više cjelina: književnost i književna kritika, jezik, povijest, glazba, 
duhovnost, biografija, sociologija književnosti, film i kazalište.

Molimo sve zainteresirane da prijave svoje radove isključivo u elektroničkom obliku do
15. ožujka 2019. godine slanjem ispunjenoga prijavnog obrasca na adresu senjugradu@gmail.com. 

Sažetak (do 1800 znakova) i naslov rada potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Povratnu informaciju o sudjelovanju zainteresirani će dobiti do 22. ožujka 2019. godine, a svoj dolazak moraju potvrditi do 1. travnja 2019. godine.

Godina Vjenceslava Novaka na razini Senja

Gradsko vijeće grada Senja 27. prosinca 2018. jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se 2019. godina proglasi godinom senjskoga književnika Vjenceslava Novaka.


Na taj  se način mnoge gradske ustanove i institucije mogu uključiti u odavanje počasti Vjenceslavu Novaku programskim aktivnostima u skladu sa svojim planom i programom rada, a svakako se na ovaj način daje podrška manifestaciji 2. Senjski interdisciplinarni simpozij. Sve to pomaže dostojnom obilježavanju Novakove velike obljetnice rođenja, a neupitno je kako bi se napokon aktualizacija senjske književnosti, kulture i tradicije podigla na zavidnu razinu.

Ovo poglašenje simbolične je naravi, a kao dobru praksu uveli su ga i ostali gradovi Hrvatske i svijeta, koji takvim simboličnim proglašavanjima odaju počast velikanima koji su obilježili gradove, njihovu kulturu i tradiciju (Godina Marina Držića i Godina Iva Vojnovića u Dubrovniku, Godina Stjepana Kranjčića u Križevcima ili pak Godina Williama Shakespearea u Stratfordu na Avonu).DOKUMENTI ZA PRIJAVU

Pozivno pismo

Prijavni obrazac

VRH